fbpx

การใช้น้ำเย็นในเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ ทำให้ผลิตน้ำแข็งได้เร็วขึ้นหรือไม่

ระบบการทำงานของเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ และผลลัพธ์จากการใช้งานร่วมกับน้ำเย็น

น้ำเย็นในครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ

หนึ่งในข้อสงสัยของผู้ติดตั้งเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ เพื่อผลิตน้ำแข็งสำหรับการใช้งานในครัวเรือน ร้านค้า หรือภาคอุตสาหกรรม คือคำถามเกี่ยวกับการนำน้ำเย็นมาใส่ลงไปในเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ จะสามารถทำให้เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ สามารถผลิตน้ำแข็งได้เร็วขึ้นกว่าปกติหรือไม่

ซึ่งหากพิจารณาถึงระบบการทำงานของเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติแล้ว ก็จะสามารถอธิบายได้ว่า การใช้น้ำเย็นกับเครื่องทำน้ำแข็ง จะทำให้เครื่องสามารถผลิตน้ำแข็งเร็วขึ้นได้อย่างไร

ระบบการทำงานของเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ เมื่อใส่น้ำลงไปในเครื่อง

สำหรับเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติขนาดเล็กแบบใช้ในครัวเรือน จะต้องมีการเติมน้ำสะอาดลงไปในตัวเครื่องเสียก่อน ส่วนเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติสำหรับใช้ในร้านอาหารหรือร้านกาแฟ เมื่อเติมน้ำเข้าสู่ตัวเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติได้โดยตรง จากนั้นเครื่องทำน้ำแข็งจะดึงน้ำในถังเก็บน้ำของตัวเครื่อง แล้วปล่อยน้ำเข้าสู่พิมพ์สำหรับการทำน้ำแข็ง และความเย็นภายในตัวเครื่องทำน้ำแข็งจะเริ่มทำงานทันที เพื่อทำให้น้ำสะอาดจับตัวกันเป็นก้อนน้ำแข็งตามขนาดและตามความหนาที่ตั้งค่าไว้บนตัวเครื่อง โดยเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติแต่ละรุ่นจะมีระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตน้ำแข็งที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งอุณหภูมิภายนอกตัวเครื่องทำน้ำแข็งและอุณหภูมิของน้ำที่ใช้ผลิตน้ำแข็งก็มีส่วนที่ทำให้เครื่องสามารถผลิตน้ำแข็งได้เร็วขึ้น โดยเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติบางรุ่นสามารถผลิตน้ำแข็งได้ภายในระยะเวลา 12-18 นาทีต่อรอบ หรือ 10-15 นาทีต่อรอบ

การใช้น้ำเย็นสามารถทำให้เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ ทำงานได้เร็วขึ้นหรือไม่

โดยปกติเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติแต่ละรุ่นจะมีการกำหนดอุณหภูมิที่เหมาะสมของน้ำที่จะนำมาใช้งานกับเครื่องทำน้ำแข็ง โดยอุณหภูมิของน้ำที่ต่ำที่สุดควรมีอุณหภูมิอยู่ที่ 2 องศาเซลเซียส และไม่ควรเกิน 35 องศาเซลเซียส และตามหลักการทำงานของเครื่องทำความเย็นทุกชนิด รวมถึงเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ อุณหภูมิของน้ำที่จะนำมาทำความเย็น ไม่ควรสูงกว่าอุณหภูมิห้องซึ่งอยู่ที่ประมาณ 20-25 องศาเซลเซียส และไม่ควรมีอุณหภูมิที่สูงเกินไปจนกลายสภาพเป็นน้ำร้อน เพราะจะส่งผลให้ระบบทำความเย็นของเครื่องทำน้ำแข็งทำงานหนักมากจนเกินไป และทำให้ต้องใช้เวลาในการทำความเย็นนานกว่าปกติ และอาจทำให้เครื่องชำรุดเสียหายได้ ดังนั้นการเติมน้ำเข้าสู่เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติทั้งแบบครัวเรือนและแบบที่ใช้ในอุตสาหกรรม ควรใช้น้ำสะอาดที่มีอุณหภูมิเหมาะสมกับเครื่อง ตามที่ระบุไว้ในคู่มือของเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติแต่ละรุ่น

ส่วนข้อสงสัยเกี่ยวกับการนำน้ำเย็นมาใช้ในการผลิตน้ำแข็งกับเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ ว่าสามารถทำให้ผลิตน้ำแข็งได้เร็วขึ้นหรือไม่นั้น ในความเป็นจริงแล้วความเร็วในการผลิตน้ำแข็งของเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยประกอบกัน โดยปัจจัยดังกล่าว ได้แก่ อุณหภูมิของห้องที่ใช้วางเครื่องทำน้ำแข็ง ที่ไม่ควรจะมีอุณหภูมิที่สูงเกินไป เพราะจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เครื่องทำน้ำแข็งทำงานหนักในการสร้างความเย็นข้างในตัวเครื่อง ซึ่งอาจส่งผลให้ผลิตน้ำแข็งตามรอบได้ช้าลง และในทางกลับกัน หากตั้งเครื่องทำน้ำแข็งไว้ในห้องที่มีอากาศเย็นหรือตั้งไว้ในห้องที่มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และวางเครื่องทำน้ำแข็งให้พ้นจากแสงแดดและอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดความร้อน เช่น เตาอบหรือเตาไมโครเวฟ ก็จะเป็นปัจจัยที่ช่วยให้เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติสามารถทำงานได้เร็วขึ้น และในส่วนของอุณหภูมิน้ำที่ใช้เติมเข้าไปในถังเก็บน้ำของเครื่องทำน้ำแข็ง ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้น้ำในเครื่องทำน้ำแข็งเย็นเร็วขึ้น และกลายเป็นน้ำแข็งได้เร็วขึ้นเช่นกัน แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกำลังการผลิตน้ำแข็งของตัวเครื่องแต่ละรุ่นด้วย ว่าใช้เวลาเท่าใดในการผลิตน้ำแข็งในแต่ละรอบ

ดังนั้นหากมีการนำน้ำเย็นมาใช้งานกับเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ ก็สามารถลดระยะเวลาในการผลิตน้ำแข็งลงได้ เพราะเป็นการช่วยให้ระบบทำความเย็นของเครื่องไม่ต้องใช้เวลานานในการดูดซับความร้อนด้านในตัวเครื่องและลดอุณหภูมิของน้ำ แต่ทั้งนี้ควรปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มืออย่างเคร่งครัด เพื่อการใช้งานเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งปัจจัยที่มีส่วนสำคัญในการทำให้เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติผลิตน้ำแข็งได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นั่นคือสารทำความเย็น (Refrigerants) ที่มีคุณสมบัติในการช่วยดูดซับความร้อนในเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ และนำพาความร้อนในตัวเครื่องออกสู่ภายนอก โดยสารทำความเย็นจะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไอ ในระหว่างที่นำความร้อนออกจากเครื่องทำน้ำแข็ง ทั้งนี้สารทำความเย็นของเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติจะต้องมีความเสถียรขณะทำงาน และต้องทนต่อความร้อนได้ดี ช่วยดูดซับความร้อนออกจากตัวเครื่องได้มาก ซึ่งสารทำความเย็นที่ใช้งานในเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ Hicon รุ่น HZB-25N, HBZB-36F, HZB-65s, HZB-90F, HZB-120F คือสารทำความเย็น R290 และ R290a ซึ่งเป็นสารทำความเย็นธรรมชาติ (Natural refrigerants) ในกลุ่มไฮโดรคาร์บอน ซึ่งเป็นสารทำความเย็นที่มีความบริสุทธิ์สูง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มากกว่าสารทำความเย็นในกลุ่ม CFCs และ HFCs โดยสารทำความเย็น R290 และ R290a จะไม่ทำลายโอโซนที่อยู่ในชั้นบรรยากาศของโลก จึงไม่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน และนอกจากนี้ยังเป็นสารทำความเย็นที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบทำความเย็นให้มากขึ้นอีกด้วย

ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าการนำน้ำเย็นมาใช้ผลิตน้ำแข็งกับเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ ทำให้เครื่องสามารถผลิตน้ำแข็งได้เร็วขึ้น โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ แต่อย่างไรก็ดีไม่ควรใช้น้ำที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าที่ระบุไว้ในคู่มือของเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ เพราะอาจส่งผลให้น้ำแข็งภายในถังพักจับตัวกันเป็นก้อน

หากคุณกำลังมองหาเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ ขอแนะนำ Hicon New World ผู้นำเข้าและผู้แทนจำหน่ายเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ Hicon อย่างเป็นทางการเพียงผู้เดียวในประเทศไทย เรามีความเชี่ยวชาญในเรื่องเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติหลายขนาดที่เหมาะกับการใช้งานแต่ละประเภท และด้วยมาตรฐานการผลิตที่มีคุณภาพ ประกอบกับการใช้สารทำความเย็นที่มีประสิทธิภาพในการทำความเย็น และเป็นชนิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ Hicon เป็นผลิตภัณฑ์ที่ควรค่าแก่การใช้งานเป็นอย่างยิ่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องทำน้ำแข็ง เครื่องทำน้ำแข็งพกพา ติดต่อ:
📌 Facebook :  เครื่องทำน้ำแข็ง Hicon New World
📌 Line : hiconnewworld
📌 Tel : 020011129
📌 สามารถเข้ามาชมสินค้าจริงได้ที่  : 269/44 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

Shopping Basket