fbpx

ขั้นตอนและกระบวนการทำงานของเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ

ทำความเข้าใจประเภท และวิธีการทำความเย็นของเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ และระบบการผลิตน้ำแข็งของเครื่อง

การทำงานของเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ

การทำความเข้าใจกับขั้นตอนการทำงานของเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติแต่ละประเภท จะช่วยให้สามารถเลือกใช้เครื่องทำน้ำแข็งได้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานมากขึ้น เพื่อให้เกิดการใช้งานที่คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติแบ่งเป็นกี่ประเภท

เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติสามารถแบ่งออกตามกำลังการผลิตต่อวัน โดยพิจารณาว่าเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติรุ่นนั้น ๆ สามารถผลิตน้ำแข็งได้วันละกี่แก้ว ซึ่งการจัดแบ่งประเภทของเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติเช่นนี้ จะช่วยให้เลือกเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติได้ตรงกับความต้องการใช้งานได้มากขึ้น

 • เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติขนาดเล็กหรือแบบพกพา
  สำหรับการใช้งานในครัวเรือน ที่มีพื้นที่จำกัดและมีความต้องการใช้น้ำแข็งต่อวันไม่มากนัก ควรเลือกใช้เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติขนาดเล็กหรือขนาดพกพาที่เหมาะสำหรับการใช้งานในครัวเรือน เช่น เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ Yimin Home รุ่น HZB-12/SA และ รุ่น HZB-25N เพราะเป็นเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติที่ใช้งานสะดวก ไม่กินพื้นที่ในการจัดวาง และสามารถเปิดเครื่องใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องมีการติดตั้งที่ยุ่งยาก
 • เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติขนาดกำลังการผลิต 50-150 ต่อวัน
  สำหรับร้านกาแฟขนาดเล็ก ที่มีพื้นที่น้อย และมีอัตราการขายเครื่องดื่มต่อวันไม่เกิน 150 แก้ว ควรเลือกใช้เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ Hicon ขนาดกลางรุ่น HZB-65s ที่มีกำลังการผลิตน้ำแข็งอยู่ที่ 50-150 ต่อวัน และมีรอบการผลิตแต่ละรอบไม่เกิน 15 นาที โดยเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติจะช่วยให้สามารถผลิตน้ำแข็งได้รวดเร็วขึ้น น้ำแข็งสะอาด และเป็นน้ำแข็งที่มีคุณภาพ ละลายช้า
 • เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติขนาดกำลังการผลิต 160-240 แก้วต่อวัน
  สำหรับร้านอาหารขนาดเล็ก ร้านกาแฟขนาดกลาง หรือธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กและขนาดกลาง ควรเลือกใช้เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ Hicon รุ่น HZB-90F ที่สามารถผลิตน้ำแข็งได้ 160-240 แก้วต่อวัน มีถังพักน้ำแข็งขนาดใหญ่ และสามารถผลิตน้ำแข็งได้ภายใน 15 นาทีต่อรอบ ซึ่งจะช่วยให้สามารถเสิร์ฟเครื่องดื่มให้แก่ลูกได้ทันเวลา ไม่มีการขาดช่วง อีกทั้งน้ำแข็งที่ผลิตด้วยเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ จะมีรูปลักษณ์ที่น่าทาน ละลายช้า ซึ่งจะเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และช่วยสร้างความน่าเชื่อถือในด้านคุณภาพให้แก่ร้านอาหารหรือโรงแรมได้มากขึ้น
 • เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติขนาดกำลังการผลิต 240-280 แก้วต่อวัน
  สำหรับร้านกาแฟขนาดใหญ่ และร้านอาหารขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง หรือร้านสะดวกซื้อ ที่มีปริมาณคำสั่งซื้อต่อวันเป็นจำนวนมาก ควรเลือกใช้เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ Hicon รุ่น HZB-120F ที่สามารถผลิตน้ำแข็งได้ในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการ คือเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติขนาดกำลังการผลิต 240-280 แก้วต่อวัน ที่สามารถผลิตน้ำแข็งให้เต็มถังพักได้อย่างรวดเร็ว และไม่ต้องใช้เวลานานในการผลิตน้ำแข็งต่อรอบ
 • เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติขนาดกำลังการผลิต 360-400 แก้วต่อวัน
  เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติที่ใช้สำหรับบาร์ ร้านกาแฟ หรือร้านอาหารขนาดใหญ่ และห้องอาหารขนาดใหญ่ในโรงแรมห้าดาวและสี่ดาว ที่มีโต๊ะจำนวนมากและลูกค้ามีความต้องการให้พนักงานเติมน้ำแข็งในเครื่องเดิมอยู่ตลอดเวลา รวมถึงสถานประกอบการขนาดใหญ่ ที่มีสวัสดิการน้ำแข็งและน้ำดื่มให้แก่พนักงาน ควรเลือกใช้เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ Hicon รุ่น HZB-200 ที่มีขนาดกำลังการผลิตต่อวันในปริมาณสูง คือ 360-400 แก้วต่อวัน เพื่อให้เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติสามารถผลิตน้ำแข็งได้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าในแต่ละวัน ซึ่งอาจเทียบเท่ากับการสั่งน้ำแข็ง 9-10 กระสอบต่อวันเลยทีเดียว

เมื่อทราบถึงประเภทหลัก ๆ ของเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ ที่เหมาะกับการใช้งานในแต่ละรูปแบบแล้ว ควรทราบถึงวิธีการทำงานของเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ และลักษณะของน้ำแข็งที่ผลิตออกมา เพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติแต่ละประเภททำงานอย่างไร

 1. วิธีการทำความเย็นของเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ
  วิธีการทำความเย็นให้กับน้ำที่บรรจุอยู่ในเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ จะทำโดยการที่คอมเพรสเซอร์ของเครื่องทำน้ำแข็งบีบอัดสารทำความเย็นให้กลายเป็นก๊าซที่มีอุณหภูมิสูงและมีความดันสูง จากนั้นอุณหภูมิของสารทำความเย็นในเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ จะเปลี่ยนเป็นอุณหภูมิปานกลางและมีความดันสูง และถูกส่งผ่านไปตามท่อ เพื่อทำหน้าที่ดูดซับความร้อนในตัวเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ เพื่อทำให้น้ำที่อยู่ในเครื่องเย็นลงจนกลายเป็นน้ำแข็ง โดยสารทำความเย็นนี้จะถูกส่งผ่านท่อเข้าไปดูดซับความร้อนและส่งออกความร้อนมายังคอยล์ร้อนผ่านทางท่อส่ง จากนั้นสารทำความเย็นก็จะถูกส่งกลับไปยังคอมเพรสเซอร์ และถูกส่งกลับเข้าไปดูดซับความร้อนในเครื่องทำน้ำแข็งอีกครั้งจนกลายเป็นวงจรการทำความเย็นของเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ
 2. ขั้นตอนการผลิตน้ำแข็งของเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ
  ในส่วนของการผลิตน้ำให้กลายเป็นน้ำแข็งของเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ สำหรับการใช้แบบธุรกิจ รุ่น HZB-65s, HZB-120F และรุ่น HZB-90F จะเริ่มจากการเทน้ำลงสู่ถังเก็บน้ำของเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ จากนั้นระบบในเครื่องจะดึงน้ำขึ้นสู่แม่พิมพ์น้ำแข็งในขณะที่สารทำความเย็นเริ่มทำงาน และสร้างความเย็นให้กับภายในของเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ และเมื่อน้ำจับตัวจนแข็งเป็นก้อนได้ที่แล้ว แม่พิมพ์ก็จะส่งน้ำแข็งลงสู่ถังพักน้ำแข็งด้านล่าง ทั้งนี้ในส่วนของแม่พิมพ์น้ำแข็งในเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติจะมีความแตกต่างกันไปในเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติแต่ละยี่ห้อและแต่ละรุ่น
 3. การผลิตน้ำแข็งให้มีรูปทรงต่าง ๆ
  เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติแต่ละชนิด จะมีการผลิตน้ำแข็งในรูปทรงที่ต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับแม่พิมพ์น้ำแข็งของเครื่องทำน้ำแข็งแต่ละรุ่นและแต่ละยี่ห้อ โดยรูปทรงหลัก ๆ ของแม่พิมพ์ มีดังนี้

   

  • น้ำแข็งทรงเหลี่ยมบาง
  • น้ำแข็งทรงเหลี่ยมหนา
  • น้ำแข็งทรงสี่เหลี่ยมหนาพิเศษ
  • น้ำแข็งเกล็ด
  • น้ำแข็งทรงหัวกระสุนหรือน้ำแข็งหลอดใหญ่
  • น้ำแข็งหลอดเล็ก

ทั้งนี้ควรเลือกเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติที่มีแม่พิมพ์ทำน้ำแข็งให้เหมาะกับการใช้งานของธุรกิจ เพราะน้ำแข็งแต่ละรูปทรง มีคุณสมบัติและการใช้งานที่แตกต่างกัน

และหากคุณมีความต้องการใช้งานเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ ทั้งขนาดพกพาสำหรับการใช้งานในครัวเรือน และขนาดใหญ่สำหรับการใช้งานในร้านอาหาร ร้านกาแฟ ภาคอุตสาหกรรม หรือใช้ภายในบริษัท ขอแนะนำเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ Hicon New World ผู้นำเข้าและผู้แทนจำหน่ายเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ Hicon อย่างเป็นทางการเพียงผู้เดียวในประเทศไทย และเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติหลากหลายขนาดและหลากหลายรูปแบบการใช้งานเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติผลิตอย่างได้มาตรฐาน

ทำให้ได้เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติที่มีคุณภาพ และใช้สารทำความเย็นที่มีประสิทธิภาพสูง และเป็นสารทำความเย็นชนิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงทำให้เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ Hicon เป็นผลิตภัณฑ์ที่ควรค่าแก่การใช้งานเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ Hicon ยังมีบริการจัดส่งและติดตั้งฟรีให้กับลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจติดตั้งเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติและบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ ทั้งการซ่อมบำรุงเครื่องและการล้างทำความสะอาด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องทำน้ำแข็ง เครื่องทำน้ำแข็งพกพา ติดต่อ:
📌 Facebook :  เครื่องทำน้ำแข็ง Hicon New World
📌 Line : hiconnewworld
📌 Tel : 020011129
📌 สามารถเข้ามาชมสินค้าจริงได้ที่  : 269/44 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

Shopping Basket