ข้อควรรู้ การเตรียมหน้างานจุดติดตั้งเครื่องทำน้ำแข็ง

ข้อควรรู้ การเตรียมหน้างานจุดติดตั้งเครื่องทำน้ำแข็ง

เพราะตำแหน่งการตั้งเครื่องที่ดี จะช่วยส่งเสริมให้เครื่องมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นอย่างที่คุณอาจไม่คาดคิด‼️
🏘สถานที่ติดตั้ง
1. สถานที่ติดตั้งต้องมีระบบไหลเวียนอากาศที่ดี อากาศปลอดโปร่ง ไม่อบ ต้องอยู่ในที่ร่ม หลีกเลี่ยงจุดติดตั้งที่โดนแดดโดยตรง
2. ควรตั้งเครื่องให้ห่างจากแหล่งที่ก่อให้เกิดพลังงานความร้อน และคราบไขมัน เช่น การวางใกล้เตาไฟ เตาอบ
3.พื้นที่ติดตั้งไม่ควรมีน้ำขัง หรือชื้นแฉะ
4.จุดตั้งเครื่อง ควรมีช่องว่างเหลือไว้ระบายอากาศด้านข้างๆ 10 ซม. และด้านหลังประมาณ 15 ซม.
5.น้ำประปาควรไหลแรงประมาณ 2-4 บาร์ หรือไหลแรงพอดี น้ำไม่ไหลเอื่อย ไม่ควรห่างจากเครื่องมากเกินไป
6.แนะนำใช้มิเตอร์ไฟขั้นต่ำที่ 15 แอมป์
🚰การจัดเตรียมท่อน้ำ
1. จัดเตรียมท่อน้ำดี ขนาด 4 หุน เพื่อต่อเข้ากับเครื่องกรองน้ำ
2.จัดเตรียมท่อน้ำทิ้ง ขนาด 6 หุน ท่อสูงจากพื้นไม่เกิน 10 ซม.
3.ท่อน้ำทิ้งไม่ควรห่างจากเครื่องเกิน 2 เมตร หรือถ้าเต็มที่จริงๆไม่ควรเกิน 3 เมตร

Tags: No tags

Comments are closed.