ข้อควรรู้ การเตรียมหน้างานจุดติดตั้งเครื่องทำน้ำแข็ง

ข้อควรรู้ การเตรียมหน้างานจุดติดตั้งเครื่องทำน้ำแข็ง

เพราะตำแหน่งการตั้งเครื่องที่ดี จะช่วยส่งเสริมให้เครื่องมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นอย่างที่คุณอาจไม่คาดคิด‼️

🏘ข้อแนะนำในการเตรียมพื้นที่ติดตั้ง

  1. สถานที่ติดตั้งต้องมีระบบไหลเวียนอากาศที่ดี ปลอดโปร่ง ไม่อบ

ต้องอยู่ในที่ร่ม หลีกเลี่ยงจุดติดตั้งที่โดนแสงแดดโดนตรง

  1. ควรตั้งเครื่องให้ห่างจากแหล่งที่ก่อให้เกิดพลังงานความร้อน

และคราบไขมัน เช่น การวางใกล้เตาไฟ เตาอบ

  1. พื้นที่ติดตั้งไม่ควรมีน้ำขัง หรือชื้นแฉะ
  2. ไม่ควรตั้งในพื้นที่ลาดเอียง
  3. จุดติดตั้งเครื่อง ควรมีช่องว่างเหลือไว้ระบายอากาศด้านข้าง 10 ซม. และด้านหลังประมาณ 15 ซม.
  4. แรงดันน้ำควรมีแรงดันอย่างต่ำที่4-6 บาร์ หรือไหลแรงพอดี

น้ำไม่ไหลเอื่อย

  1. แนะนำใช้มิเตอร์ไฟขั้นต่ำที่ 15 แอมป์
  2. ปลั๊กไฟไม่ควรห่างจากเครื่องเกิน 5 เมตร


www.hiconnewworld.com

Tags: No tags

Comments are closed.