‼️ #รู้หรือไม่ การปิดเครื่องที่ถูกวิธี สามารถช่วยให้เครื่องอายุการใช้งานยาวนานขึ้นมาก💙 เพียง 3 STEP นี้!!

😄STEP 1 กดปิดเครื่องที่ปุ่ม on/off

😄STEP 2 รอให้ใบพัดน้ำแข็งถูกเก็บเข้าที่ก่อน

😄STEP 3 ถอดปลั๊กไฟ

รอให้ใบพัดน้ำแข็งถูกเก็บเข้าที่ก่อน 🧊❄เป็น 3 STEP ที่ง่ายๆ แต่สำคัญมากในการใช้งาน อย่าลืมที่จะกดปุ่ม on/off ก่อนดึงปลั๊กทุกครั้ง เนื่องจากจะทำให้ระบบขั้นตอนการปิดเครื่องไม่หยุดชะงักไปกลางคัน และใบพัดน้ำแข็งจะถูกดันเก็บเข้าที่เรียบร้อย สาเหตุที่ต้องรอให้ใบพัดถูกเก็บเข้าที่ก่อนแล้วจึงดึงค่อยปลั๊กเพราะ หากใบพัดยังค้างอยู่ อาจจะทำให้น้ำที่ใช้ทำน้ำแข็งยังคงค้างอยู่ภายในได้

💙 เพียงเท่านี้ เครื่องจะอยู่คู่บ้านคุณไปยาวนานเลยค่า

#มั่นใจน้ำแข็งสะอาด
#YiminHome
#อี้หมิงโฮม
#จ่ายน้อยกว่าที่เคยจ่าย
#hiconnewworld #เครื่องทำน้ำแข็ง
………………………………………………………..

สนใจเครื่องทำน้ำแข็งสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ช่องทาง
✔Facebook : Hicon New World
✔Line : @hiconnewworld
✔Tel : 02-0011129
✔Website : www.hiconnewworld.com
✔หรือสามารถเข้ามาชมสินค้าจริงได้ที่ 269/44 ถนน สาธุประดิษฐ์ แขวง ช่องนนทรี เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *